ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ระดับชั้นจำนวนนักเรียนชายจำนวนนักเรียนหญิงรวม
อนุบาลศึกษาปีที่ 2/115621
อนุบาลศึกษาปีที่ 2/2121022
อนุบาลศึกษาปีที่ 2/3101222
อนุบาลศึกษาปีที่ 2/482028
รวม454893
อนุบาลศึกษาปีที่ 3/1221133
อนุบาลศึกษาปีที่ 3/2191433
อนุบาลศึกษาปีที่ 3/3181432
อนุบาลศึกษาปีที่ 3/4122335
รวม7162133
รวม อนุบาล116110226
ประถมศึกษาปีที่ 1/1151429
ประถมศึกษาปีที่ 1/2191534
ประถมศึกษาปีที่ 1/3161733
ประถมศึกษาปีที่ 1/4151934
ประถมศึกษาปีที่ 1/5161632
รวม8181162
ประถมศึกษาปีที่ 2/1171734
ประถมศึกษาปีที่ 2/2151328
ประถมศึกษาปีที่ 2/3161026
ประถมศึกษาปีที่ 2/4161329
ประถมศึกษาปีที่ 2/5151429
รวม7967146
ประถมศึกษาปีที่ 3/192635
ประถมศึกษาปีที่ 3/2141630
ประถมศึกษาปีที่ 3/3112233
ประถมศึกษาปีที่ 3/4141832
ประถมศึกษาปีที่ 3/5122133
รวม60103163
ประถมศึกษาปีที่ 4/1211233
ประถมศึกษาปีที่ 4/2101525
ประถมศึกษาปีที่ 4/3111425
ประถมศึกษาปีที่ 4/4151126
ประถมศึกษาปีที่ 4/5151328
รวม7265137
ประถมศึกษาปีที่ 5/1132235
ประถมศึกษาปีที่ 5/2141529
ประถมศึกษาปีที่ 5/3141428
ประถมศึกษาปีที่ 5/4161329
ประถมศึกษาปีที่ 5/5121729
รวม6981150
ประถมศึกษาปีที่ 6/1101828
ประถมศึกษาปีที่ 6/2171835
ประถมศึกษาปีที่ 6/3181735
ประถมศึกษาปีที่ 6/4611834
รวม6271133
รวม ประถมศึกษา423468891
รวมทั้งหมด5395781,117

**********